06 30 156 9362 info@impulzmkp.hu

Működésünk

Tanév rendje

Munkaszüneti napok

a 2020/21-es tanévben, amikor mozgásközpontunk zárva tart:

 • október. 23 (péntek)
 • december 12. (szombat) – áthelyezett munkanap
 • december 24. (csütörtök)
 • december 25. (péntek)
 • január 1. (péntek)
 • március 15. (hétfő)
 • május 24. (hétfő)
 • augusztus 20. (péntek)

Tanítási szünetek

a téli és a nyári szünet kivételével a gyermek órák csak abban az esetben maradnak el, ha azt a gyermekek csökkent létszáma indokolja. 

 • Őszi szünet: 2020.10.23-11.01.
 • Téli szünet: 2020. 12.19-2021.01.03.
 • Tavaszi szünet: 2021.04.01-04.06.
 • Nyári szünet: 2021. 06.15-08.31.
Általános tájékoztató a gyermek tanfolyamokról

Év eleje, órarend

Gyermek kurzusaink szeptember elején indulnak. Az első órákat ingyenesen ki lehet próbálni, a szülők is betekinthetnek az órákra.

Csatlakozás év közben

Év közben a már elindult csoportokhoz lehet csatlakozni. A tanárok segítenek az új növendékeknek felvenni a ritmust és beilleszkedni a csoportba.

Óradíjak, tagdíjak, befizetés

A tanfolyamok, kurzusok díjának összegét a kurzusok menüpontban találhatják, az adott kurzusra rákattintva, az aktuális kurzusaink menüpont alatt.
A havidíjas kurzusok díját minden hónap 10-éig kérjük befizetni! A mozgásközpontban a recepción tehetik ezt meg nyitvatartási időben kézpénzes vagy bankkártyás fizetéssel.
Az óradíjas kurzusok esetében órajegy és bérlet bármikor vásárolható a mozgásközpont nyitvatartási idejében készpénzes és banykkártyás fizetéssel.
A tanfolyamokon a decemberi és júniusi hónapokban csak fél havidíjat szedünk. A decemberi és a júniusi fél-fél hónap havidíját összevonva teljes havi díjként szedjük be decemberben.

Hiányzás

A tanfolyamok esetén a tandíjból visszatérítést csak huzamosabb idejű és orvosilag igazolt mulasztás esetén tudunk adni. Ha a mulasztott órák száma meghaladja az havi óraszám felét, akkor csak fél havi díjat kell fizetni.

Öltözet

A kurzusokon célszerű öltözet (ruha és cipő) a kurzusaink menüpontban található.

Tájékoztató ovis növendékek szüleinek

Az óvodás korosztály óráinak anyagát tapasztalatunk alapján, úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek figyelmét már 4 éves kortól lekösse. Így nem szükséges, hogy a szülők is részt vegyenek az órán, sőt a gyerekek figyelmének fenntartása eredményesebb, ha önállóan „dolgoznak”, ahogy majd az iskolában is kell. A gyerekeknek ez általában nem jelent problémát. Ha először néhányan szokatlannak is érzik, a pedagógusok könnyen át tudják segíteni őket ezen a kisebb kihíváson. Amennyiben feltétlenül szükséges természetesen átmenetileg a szülői segítségtől sem zárkózunk el, de ezt mindenképpen a tanárokkal kell egyeztetni. Segítséget jelent, ha az első óra előtt otthon megbeszélik, hogy ezen az órán minden gyerek egyedül vesz részt, de a szülők a folyosón várják őket. A gyerekek órai munkájának eredményét a szülők a nyilvános órák keretében tekinthetik meg.
Az öltözet bármilyen alkalmas ruha lehet, ami a mozgást nem akadályozza. Váltó cipő már az első alkalommal is szükséges, mert a teremben lévő szőnyegre utcai cipővel nem szabad rálépni.

Kérjük, hogy a gyerekek ne egyenek-igyanak közvetlenül az óra előtt! A magukkal hozott folyadékot a terembe behozhatják és az óra közben mindig fordítunk időt a folyadékpótlásra.

Az óráról a tanár engedélye nélkül a gyerekek nem mehetnek ki, ez alól kivétel, ha mosdóba szeretnének menni. Hogy ez minél ritkábban forduljon elő, kérjük, hogy óra előtt mindig vigyék el a gyerekeket a mosdóba!

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők és a tanárok jó kapcsolatban legyenek, nyíltan tudjanak beszélni az esetleges problémákról. Ha bármi észrevétele, kérdése van, forduljon bizalommal az órát tartó pedagógushoz. Az órák előtt és után nem biztos, hogy van erre elegendő idő, de annyi biztosan van, hogy megbeszéljenek egy alkalmas módot és időt a kapcsolattartásra.

Általános tájékoztató a jelentkezésről, az egyesület rendjéről

Beiratkozás év elején, órarend

Egyesületünkbe szeptember második hetén, az előre megadott időpontokban lehet beiratkozni, ekkor indulnak el a kurzusok. Beiratkozás azokra a kurzusokra szükséges, melyek tanfolyam jelleggel működnek (modern tánc). Ebben az esetben egy belépési nyilatkozatot és az adatvédelmi szabályzatot kell kitölteni.

A mozgásközpont órarendjében szereplő többi kurzuson való részvételhez, csak egyszeri adatlap kitöltése és az adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges, az első óra előtt.

A kurzusokhoz, tanfolyamokhoz van lehetőség csatlakozni az év/tanév során folyamatosan.

Csatlakozás év közben

Év közben a már elindult csoportokhoz lehet csatlakozni. A tanfolyami haladóbb csoportokba csak előképzettséggel rendelkezőket tudunk felvenni és a tanárok segítenek az új növendékeknek felvenni a ritmust és beilleszkedni a csoportba.

Óradíjak, tagdíjak, befizetés

A tanfolyamok, kurzusok díjának összegét a kurzusok menüpontban találhatják, az adott kurzusra rákattintva, az aktuális kurzusaink menüpont alatt. 

A havidíjas kurzusok díját minden hónap 10-éig kérjük befizetni! A mozgásközpontban a recepción tehetik ezt meg nyitvatartási időben kézpénzes vagy bankkártyás fizetéssel. A X. kerületben működő modern tánc tanfolyamokon az ott oktató pedagógusnál tudnak fizetni a tanórák elején kézpénzzel.

Az óradíjas kurzusok esetében órajegy és bérlet bármikor vásárolható a mozgásközpont nyitvatartási idejében készpénzes és banykkártyás fizetéssel.

A tanfolyamokon a szeptemberi, decemberi és júniusi hónapokban csak fél havidíjat szedünk. A decemberi és a júniusi fél-fél hónap havidíját összevonva teljes havi díjként szedjük be decemberben.

Hiányzás

A tanfolyamok esetén a tandíjból visszatérítést csak huzamosabb idejű és orvosilag igazolt mulasztás esetén tudunk adni. Ha a mulasztott órák száma meghaladja az havi óraszám felét, akkor csak fél havi díjat kell fizetni.

Öltözet

A kurzusokon célszerű öltözet (ruha és cipő) a kurzusaink menüpontban található.

A gyermektanfolyamokon a nyilvános órák és az esetleges fellépések alkalmával egyen egyesületi melegítőben szerepelnek növendékeink, amit az adott kurzuson oktató pedagógusnál lehet megvásárolni a tanév folyamán.

A modern tánc tanfolyamon tanult koreográfiákhoz minden csoportnak készítünk évi egy fellépőruhát, amit tavasszal, még a versenyszezon előtt kell megvásárolni. Ezeket a ruhákat a gyerekekre méretre szabjuk és varrjuk.

Ezenkívül ajánlott, de nem kötelező a balettpapucs vagy forgótalp megvásárlása. E témában forduljanak az oktatókhoz kérdéseikkel.

Fontos, hogy nem kell a beiratkozás után rögtön megvásárolni az egyenruhákat, csak amikor már biztosan beilleszkedtek a gyerekek a csoportjukba.

Egyéb kiadások

Egyéb kiadásra csak a színpadi évzáróval kapcsolatban kell számítani, amit a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban endezünk. Az évzáró fellépési díja 2000 Ft, amit minden növendéknek a májusi havidíjjal együtt kell befizetnie. A belépőjegyek a tanévzáró gálára 1200 Ft-ba kerülnek. 6 éves kor alatt a belépés díjtalan.

Impulz Mozgásközpont házirendje

Az Impulz Mozgásközpont (továbbiakban mozgásközpont) üzemeltetését az Impulz Mozgásközpont Kft. (telephely: 1164 Bp. Bányász utca 18.) végzi.
A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a mozgásközpont biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.
Az órákon való részvétel a házirend egyidejű elfogadását is jelenti.
A mozgásközpont jelen házirendje minden vendég számára szabadon, a mozgásközpont recepcióján, illetve a mozgásközpont honlapján (www.impulzmkp.hu) elérhető és áttekinthető.
Fertőző betegségben szenvedők, illetve alkohol gyógyszer és drog befolyása alatt állók a mozgásközpont óráin nem vehetnek részt. Dohányozni a mozgásközpont egész területén tilos.
Az órákon való részvétel csak érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek számára lehetséges. Ezen jegyek, illetve bérletek díját a belépéskor előre kell fizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Hosszabbítás csak betegség esetén, igazolás ellenében lehetséges.
A mozgásközpontban a napijegyen felül 5, illetve 10 alkalmas bérletek érhetők el. Az 5 alkalmas bérletek a vásárlást követően 45 napig, a 10 alkalmas bérletek a vásárlást követően 90 napig érvényesek. A bérletek óratípusonként vásárolhatók meg.
A gyermek tanfolyamok havi díját minden hónap 10-ig kell befizetni.
A mozgásközpont minden vendége köteles egy alkalommal a recepciónál egy belépési-,  adatvédelmi- és felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteni.
A mozgásközpontban található eszközöket, csak az órák ideje alatt, az oktatók útmutatása alapján lehet használni.
A mozgásközpont rendelkezik különböző méretű értékmegőrző szekrényekkel, melyek kulcsait a szekrények zárjaiban találják. Használat után kérjük visszatenni a kulcsokat a helyükre!
A talált tárgyakat kérjük a mozgásközpont recepcióján leadni!
A tisztaság megtartása érdekében a mozgásközpont területére a belépés kizárólag váltócipőben lehetséges. Az edzőterembe étkezni tilos. Italt csak zárható palackban lehet bevinni.
A mozgásközpont szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére nemenként elkülönített öltözőket biztosítunk. A zuhanyzóban pelenkázó is rendelkezésre áll.
A mozgásközpont üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.
Az ünnepnapokon és munkaszüneti napokon a mozgásközpont zárva tart.
Az órákon való zsúfoltság elkerülése érdekében előzetes bejelentkezés szükséges. Óralemondás aznap 12 óráig lehetséges.
E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
A házirend nem ismerete nem mentesít annak betartása alól!

Letölthető Dokumentumok

GDPR Szabályzat

Impulz hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre és megajándékozunk egy ingyenes diétás és otthoni edzést segítő ebookkal.
* kötelező mező
/ ( hh / nn )

Készen állsz?

Ha változtatnál az életmódodon és el szeretnél kezdeni sportolni, most itt a lehetőség, hogy ingyenes nyílt órák keretében kipróbálj többféle mozgásformát. Gyere el és légy te is aktív résztvevője a közösségnek!